Status byggeplass - uke 23

June 05, 2019

Utført arbeid (April 2019 til mai 2019)

 • Parkeringsplassen var ferdig asfaltert i mai

 • Skolen ble overlevert byggherre 03.juni

 • Utomhusarbeider er godt i gang

 

Pågående arbeid (Juni 2019 til juli 2019)

 • Rive SFO-bygget

 • Ferdigstille utomhusarbeider

 • Avsluttende arbeider i idrettshall:

  • Legging av sportsgulv

  • Montering av klatrevegg

  • Legging av gulvbelegg

  • Montering av himling, dører, fast inventar, ol.

  • Komplettering teknisk utstyr

  • Komplettering utvendig fasade

 • Byggherre monterer resterende inventar i skolebygget

Status byggeplass - uke 14, 2019

March 31, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Utført arbeid (Februar 2019 til mars 2019)

 • Isolering og tekking av tak på idrettshallen.

 • Utvendige fasadearbeider på skolebygget.

 • Arbeider i tekniske rom på skolebygget.

 • Innvendige arbeider

  • Tømrerarbeider i vestfløy, midtparti og idrettshall.

  • Komplimentering av innvendige vegger med treplatekledninger.

  • Tekniske føringer i skolens vestfløy og idrettshall.

  • Malearbeid i skolens vestfløy.

  • Flisarbeider i skolens øst- og vestfløy.

  • Gulvbelegg i tekniske rom, sørfløy plan 2, samt øst- og vestfløy.

  • Himlingsgrid og himlinger med tekniske anlegg er montert for skolens østfløy.

  • Støp av utvendig inngangsparti plan 2 i sør- og østfløy.

  • Montering av fast inventar i skolens sørfløy. 

 

Pågående arbeid (April 2019 til mai 2019)

 • Avsluttende tekkearbeider på tak.

 • Avsluttende fasadearbeider på skolebygget.

 • Komplimenteringer i tekniske rom.

 • Ferdigstillende innvendige arbeider i skolebygget.

 • Montering av fast inventar.

 • Innvendige arbeider i idrettshallen.

 • Oppstart utomhusarbeider.

 • Montering av solcellepaneler på skolebyggets tak og vegg plan 3.

Status byggeplass - uke 5, 2019

January 29, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utført arbeid (desember 2018 til januar 2019)

 • Isolering og tekking av skolens tak er utført.

 • Glassfasader er montert ved skolens midtparti.

 • Lett-tak er montert på tekniske rom i plan 3, skolebygget.

 • Innvendige arbeider

  • Treplatekledninger er montert på skolens sør- og østfløy.

  • Tekniske føringer er lagt i skolens sør- og østfløy.

  • Malearbeid er ferdig for skolens sør- og østfløy.

  • Fliser er lagt på skolens sørfløy.

  • Gulvbelegg er lagt på skolens sørfløy i plan 1.

  • Himlingsgrid og himlinger med tekniske anlegg er montert for skolens sørfløy.

  • Støp av betonggulv i skolens midtparti, på tekniske rom og i idrettshall.

 

Pågående arbeid (februar 2019 til mars 2019)

 • Isolering og tekking av tak for resterende del av skolen, dvs. vestfløy og midtparti

 • Isolering og tekking av tak på flerbrukshallen.

 • Utvendig fasadearbeider på skolebygget.

 • Arbeider i tekniske rom på skolebygget.

 • Innvendige arbeider

  • Tømrerarbeider – Vestfløy, midtparti og idrettshall.

  • Tekniske føringer – Vestfløy, midtparti og idrettshall.

  • Malearbeider – Vestfløy, midtparti og massivtre i idrettshall.

  • Flislegging – Øst- og vestfløy.

  • Himlingsarbeid – Øst- og vestfløy.

  • Gulvbelegg – Sørfløy plan 2, østfløy og tekniske rom.

Status byggeplass - uke 48, 2018

November 29, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Utført arbeid (oktober 2018 til november 2018)

 • Montering av massivtre er ferdig

 • Parkeringsplass ved idrettshall er asfaltert med et lag

 • Innsetting av utvendig vinduer på skolen er nesten ferdig

 • Isolering og tekking av tak på skolens østfløy er utført

 • Tekniske føringer er ferdig på skolens sørfløy

 • Maling av gipsvegger på skolens sørfløy er ferdig

 • Utvendig kledning på skolens sørfløy er ferdig

 

Pågående arbeid (desember 2018 til januar 2019)

 • Isolering og tekking av tak for resterende del av skolen, dvs. vestfløy og midtparti

 • Utvendig fasadearbeider på resterende del av skolen, dvs. øst- og vestfløy

 • Innvendige arbeider

  • Tømrerarbeider – Vestfløy og midtparti, samt montering av treplatekledninger i sør- og østfløy

  • Malearbeider – Østfløy

  • Tekniske føringer – Øst- og vestfløy

  • Støp av betonggulv – Midtparti og tekniske rom på tak

Status byggeplass - uke 40, 2018

October 03, 2018

Utført arbeid (august 2018 til september 2018)

 • Montering av massivtre er ferdig for skolens 3 fløyer

 • Grunn- og fundamentarbeider for idrettshallen er nesten ferdig, noe mindre betongarbeid gjenstår

 • Isolering og tekking av tak på skolens sørfløy er utført

 

Pågående arbeid (oktober 2018 til november 2018)

 • Asfaltering av parkeringsplass ved idrettshallen og øvrig utomhusarbeid

 • Ferdigstille montasje av massivtre for skolens midtparti

 • Isolering og tekking av tak for resterende del av skolen

 • Innvendige arbeider

 • Innsetting av utvendige vinduer

 • Utvendig fasadearbeider

Status byggeplass - uke 34, 2018

August 21, 2018

Utført arbeid (juni 2018 til medio august 2018)

 • Montering av massivtre-elementer er ferdig for skolens sørfløy

 • Utomhusarbeidet ved parkeringsplassen og eksisterende idrettshall er godt i gang, 1-lag asfalt er lagt og gangveien ble gjenåpnet til skolestart etter omlegging pga. det nevnte arbeidet

 • OBS! Det er etablert NY inngang for eksisterende idrettshall

 

Pågående arbeid (august 2018 til september 2018)

 • Isolering og tekking av tak på skolens sørfløy

 • Innvendige arbeider på skolens sørfløy

 • Montering av massivtre-elementer for skolens øst- og vestfløy

 • Grunn og betongarbeider ved den nye idrettshallen

 • Koble ny fjernvarmeledning til eksisterende hall og ny idrettshall

Status byggeplass - uke 23, 2018

June 03, 2018

Utførte arbeider (april 2018 til mai 2018)

 • Montering av massivtre-elementer har startet på skolens sørfløy

 • Grunn og betongarbeider:

  • Ferdigstilt for skolens sørfløy

  • Noe arbeid gjenstår for skolens østfløy

Kommende arbeider (juni 2018 til juli 2018)

 • Montering av massivtre-elementer

  • Pågår på skolens sørfløy

  • Starter opp etter hvert for skolens øst- og vestfløy

 • Grunn og betongarbeider

  • Skal ferdigstilles for skolens østfløy

  • Har startet opp for skolens vestfløy

Status byggeplass - uke 15, 2018

April 10, 2018

Byggearbeider vil pågå

 • Mandag til fredag kl 07.00-19.00

 • Lørdag kl 08.00-14.00

 

BREEAM- og miljømål for prosjektet

 • «Very good»-klassifisering (minimum 55% BREEAM-poeng)

 • Passivhusstandard

 • Minimum 90% sorteringsgrad av byggavfallet

 

Utførte arbeider (fra oktober 2017 til mars 2018)

 • Grunnentreprenøren har den siste tiden jobbet med omlegging av eksisterende VA (rør og kabler) i grunn, i tillegg til generelle grunnarbeider for prosjektet.

  • Det er montert ny trafo

  • Grøfter for rør og kabler er klare

 • Byggearbeider har startet opp for skolens Sydfløy

  • Arbeid med betongfundamentering

  • Arbeid med bunnledninger

 

Kommende arbeider (fra april 2018 til mai 2018)

 • Montering av massivtre-elementer

  • Starter i begynnelsen av mai

 • Grunn og betongarbeidet for skolens Østfløy

  • Startet opp i begynnelsen av april

 • Kabler til strøm, tele og data legges fortløpende

Please reload

20180820_075505012_iOS.JPG
20180820_074547031_iOS.JPG
20180820_075515577_iOS.JPG
20180820_075032685_iOS.JPG
20180820_074628787_iOS.JPG
20181003_130540174_iOS.JPG
20181003_130108791_iOS.JPG
20181003_125937496_iOS.JPG
20181003_125952046_iOS.JPG
20180913_125007623_iOS.JPG
20181128_130957481_iOS.JPG
20181128_130148790_iOS.JPG
20181128_124656837_iOS.JPG
20181122_123926924_iOS.JPG
20181128_125629570_iOS.JPG
20181128_125148906_iOS.JPG
20181128_125703666_iOS.JPG
20181128_124916960_iOS.JPG
20190118_114019402_iOS.JPG
20190109_094340324_iOS.JPG
20190110_085923737_iOS.jpg
20190129_091611196_iOS.JPG
20190129_085946164_iOS.JPG
20190114_085932808_iOS.jpg
20190401_100854807_iOS.jpg
20190401_100524807_iOS.jpg
20190401_100959818_iOS.JPG
20190401_100822089_iOS.JPG
20190401_102210643_iOS.jpg
20190401_101505304_iOS.JPG
20190604_110641817_iOS.JPG