framside
Kids in Art Class

Glommasvingen skole er Sør-Odal kommune sin nye skole for alle kommunens elever på 1.-10. trinn.

 

Skolen stod ferdig til skoleåret 2019-2020.

Mer info: www.sor-odal.kommune.no/glommasvingenskole

logo.png
Backe Romerike-positiv-rgb-01.png
dronninga-logo.png

Sør-Odal kommune har én grunnskole. Glommasvingen skole har plass til 900 elever.

Skolen skal sikre gode oppvekstsvilkår for alle barna i Sør-Odal kommune. Skolen skal være fremtidsrettet både når det gjelder utforming av bygg, og når det gjelder tjenesteutvikling.

Skolen har skolefritidstilbud som har plass til 360 elever.

PROSJEKTFAKTA

Den nye skolen skal ha kapasitet til 900 elever.

Skolen skal tas i bruk fra skolestart 2019/20.

Prosjektet har en økonomisk ramme på 438 millioner kroner.

KONTAKTINFORMASJON

ADRESSE

Skolevegen 16

2100 Skarnes

KONTAKTSKJEMA

HAR DU SPØRSMÅL TA KONTAKT VIA E-POST ELLER TELEFON. DU KAN OGSÅ BRUKE KONTAKTSKJEMAET.

E-post: glommasvingen.skole@sor-odal.kommune.no

Telefon skole: 456 16 145

Telefon SFO: 905 03 195

Din beskjed er sendt.

PROSJEKTORGANISERING

Kommunestyret er formell eier av prosjektet. Kommunestyret beslutter saker av overordnet og/eller prinsipiell karakter.

Styringsgruppen består av deltakere fra det politiske nivå og følgende brukergrupper: Sør – Odal barne- og ungdomsråd, Kommunalt foreldreutvalg, funksjonshemmedes råd, tillitsvalgte og verneombud har uttalelsesrett og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

Prosjektgruppen består av rådmannens utvidede ledergruppe (verneombud og tillitsvalgt). Prosjektgruppen ledes av rådmannen og har blant annet følgende ansvarsområder: budsjett, prosjektplan, organisere, koordinere, styre og følge opp delprosjektene, overvåke, vurdere konsekvenser av avvik og rapportere til styringsgruppen.

Delprosjekt bygg har det overordnede ansvaret for byggeprosessen. Delprosjektet ledes av prosjektleder Ole Gunnar Holen.  Delprosjektet har særlig ansvar for anskaffelser, entrepriser, økonomistyring og  kontraktsoppfølging. I tillegg skal delprosjektet sikre at byggleveranser er i tråd med vedtatt pris, kvalitet og tid. Etablering av ulike arbeidsgrupper og brukermedvirkning vil stå sentral i arbeidet.

Delprosjekt tjenesteutvikling har det overordnede ansvaret for utviklingen av Fremtidens skole i Sør – Odal kommune.  Delprosjektet ledes av prosjektleder Margareth Myrlund. Delprosjektet har særlig ansvar for helhet i tjenesteutviklingen og organiseringen av fremtidens skole. Brukermedvirkning på alle nivå skal stå sentralt i arbeidet.